T3. Th2 18th, 2020

Thuthuatxiaomi.biz

Blog hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm rom MIUI

Admin

Xin chào, mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp phát triển blog tại địa chỉ mail cuongnm.221094@gmail.com
2 min read

 Mi6X MIUI V11.0.2.0.PDCCNXM Android 9.0MD5: f59c193591975490aefe43e90cc994d0 Mi6 MIUI V11.0.2.0.PCACNXM Android 9.0MD5: 6ef7f0ea12aeb5948c3c306328fa9863 Mi8EE MIUI V11.0.3.0.PEHCNXM Android 9.0MD5: 0dc5e2d4b75b7f42f0fe4c7a5180de4c Mi8Pro MIUI V11.0.3.0.PECCNXM Android 9.0MD5: b9b53e8daddcb76b67ab260122528ab9 Mi8 MIUI V11.0.4.0.PEACNXM Android 9.0MD5:...

1 min read

 Mi6X MIUI 9.11.14 Android 9.0MD5: c4292fac690037cf8b8f77494b09f5f9 Mi6 MIUI 9.11.14 Android 9.0MD5: c0fd0267b2b59b04e56a269c8e916f13 Mi8Lite MIUI 9.11.14 Android 9.0MD5: 754fafa70b25bb63a9efe7c9a9174285 Mi8Pro MIUI 9.11.14 Android 10.0MD5: 37825EF27F6AECC51DAC8D98EB4A673D Mi8SE MIUI 9.11.14 Android 10.0MD5:...

1 min read

xiaomi.eu_multi_HMNote5Pro_9.10.31_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MINote3_9.10.31_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MIMix3_9.10.31_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MIMix2_9.10.31_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MIMix2S_9.10.31_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MIMAX3_9.10.31_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI9_9.10.31_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI9SE_9.10.31_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI9Pro5G_9.10.31_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI8_9.10.31_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI8SE_9.10.31_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI8Pro_9.10.31_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI8LITE_9.10.31_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI8Explorer_9.10.31_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI6_9.10.31_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI6X_9.10.31_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HMNote7_9.10.31_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HMNote7Pro_9.10.31_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HMK20ProMI9TPro_9.10.31_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_HM6Pro_9.10.31_v11-9.zip Change log CalendarFix - Fixed All day even layout SystemOptimization - Security patch 11-2019 for some devicesOptimization - Fix...

×