T7. Th4 4th, 2020

Thuthuatxiaomi.biz

Blog hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm rom MIUI

Tin Tức

1 min read

Phiên bản mới của V7.0 từ Arnova8G2 và Parrot043 đã được thêm vào bộ sưu tập Google Camera . Đã thử nghiệm trên Xiaomi Mi9, Redmi K20 Pro, Poco F1, Redmi...

2 min read

Mi9TPro-RedmiK20Pro MIUI 9.9.27 Android 10.0MD5: 814f19ef9342f8dfcff4bcf93c8844f5 Mi9 MIUI 9.9.27 Android 10.0MD5: b78c54acb0eed852dc05085019ac6710 Mi8SE MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5: 8cab37ee35701feca065e3ca69d66ad3 Mi8 MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5: 4b434e43a394e0171b37c9dae8f314b5 Mi9SE MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5:...

×