T7. Th1 25th, 2020

Thuthuatxiaomi.biz

Blog hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm rom MIUI

MiRoom

Miroom là phiên bản tùy chỉnh được cái dev người nga thực hiện . Bản rom được đánh giá là có hiệu năng tốt nhất trong tất cả các bản rom tùy chỉnh.

Ưu điểm của miroom : Mượt , y room china nhưng được bỏ các giới hạn liên quan đến google , có tiếng việt và rất nhiều thứ hay ho :3

Rom miroom cũng có hai phiên bản :

ROM DEV DOWLOAD | ROM STABLE DOWLOAD

%d bloggers like this: