T7. Th4 4th, 2020

Thuthuatxiaomi.biz

Blog hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm rom MIUI

MIUI 11

1 min read

xiaomi.eu_multi_MINote3_9.10.24_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MIMix3_9.10.24_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MIMix2_9.10.24_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MIMix2S_9.10.24_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MIMAX3_9.10.24_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI9_9.10.24_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI9SE_9.10.24_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI8_9.10.24_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI8SE_9.10.24_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI8Pro_9.10.24_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI8LITE_9.10.24_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI8Explorer_9.10.24_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI6_9.10.24_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI6X_9.10.24_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HMNote7_9.10.24_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HMNote7Pro_9.10.24_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HMNote5Pro_9.10.24_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HMK20ProMI9TPro_9.10.24_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_HM6Pro_9.10.24_v11-9.zipTotals: 19 Items

1 min read

xiaomi.eu_multi_MIMix2_9.10.10_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI9LiteMICC9_9.10.10_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MINote3_9.10.10_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MINote2_9.10.10_v11-8.0.zipxiaomi.eu_multi_MIMix_9.10.10_v11-8.0.zipxiaomi.eu_multi_MIMix3_9.10.10_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MIMAX3_9.10.10_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI9_9.10.10_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI8SE_9.10.10_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI8LITE_9.10.10_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI6_9.10.10_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI6X_9.10.10_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI5_9.10.10_v11-8.0.zipxiaomi.eu_multi_MI5X_9.10.10_v11-8.1.zipxiaomi.eu_multi_MI5S_9.10.10_v11-8.0.zipxiaomi.eu_multi_MI5SPlus_9.10.10_v11-8.0.zipxiaomi.eu_multi_HMNote7_9.10.10_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HMNote7Pro_9.10.10_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HMNote5Pro_9.10.10_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HMK20ProMI9TPro_9.10.10_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_HM6Pro_9.10.10_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HM5_9.10.10_v11-8.1.zipxiaomi.eu_multi_HM5Plus_9.10.10_v11-8.1.zipxiaomi.eu_multi_HM5A_9.10.10_v11-8.1.zipTotals: 24 Items xiaomi.eu_multi_MIMix2S_9.10.11_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI8_9.10.11_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI8Pro_9.10.11_v11-10.zipTotals: 3 Items

2 min read

Chào các bạn, Như vậy là MIUI 11 đã chính thức được phát hành, để giải đáp nhiều thắc mắc...

3 min read

Redmi Note 5http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_HMNote5_9.9.26_78f6d318be_9.0.zip Redmi k20 / Mi 9Thttps://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_DAVINCI_9.9.26_a762411128_10.0.zip Redmi Note 7 Prohttp://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_VIOLET_9.9.26_db9dd6862f_9.0.zip Mi Note 3http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MINote3_9.9.26_2263bdd3a5_9.0.zip Mi 9http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_CEPHEUS_9.9.26_82167abb35_10.0.zip GRUShttp://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_GRUS_9.9.26_bbf36d803f_9.0.zip Redmi 4Xhttp://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_HM4X_9.9.26_b561a83be6_7.1.zip...

1 min read

Mi 9https://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_CEPHEUS_9.9.25_ff318d1c98_10.0.zip Mi 8https://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_MI8_9.9.25_3481e4bcae_9.0.zip Mi 6https://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_MI6_9.9.25_b7ada4f435_9.0.zip Redmi note 8 prohttps://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_BEGONIA_9.9.25_63b9ff3ba0_9.0.zip Mi max 3https://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_MIMAX3_9.9.25_f1d83e43b2_9.0.zip Redmi k20 pro / Mi9T prohttps://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_RAPHAEL_9.9.25_ba7bb28314_10.0.zip Redmi Note...

×