[Xiaomi.eu] Dowload MIUI 11 V9.10.10 / V9.10.11

[Xiaomi.eu] Dowload MIUI 11 V9.10.10 / V9.10.11

xiaomi.eu_multi_MIMix2_9.10.10_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI9LiteMICC9_9.10.10_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MINote3_9.10.10_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MINote2_9.10.10_v11-8.0.zip
xiaomi.eu_multi_MIMix_9.10.10_v11-8.0.zip
xiaomi.eu_multi_MIMix3_9.10.10_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_MIMAX3_9.10.10_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI9_9.10.10_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_MI8SE_9.10.10_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI8LITE_9.10.10_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI6_9.10.10_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI6X_9.10.10_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI5_9.10.10_v11-8.0.zip
xiaomi.eu_multi_MI5X_9.10.10_v11-8.1.zip
xiaomi.eu_multi_MI5S_9.10.10_v11-8.0.zip
xiaomi.eu_multi_MI5SPlus_9.10.10_v11-8.0.zip
xiaomi.eu_multi_HMNote7_9.10.10_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_HMNote7Pro_9.10.10_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_HMNote5Pro_9.10.10_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_HMK20ProMI9TPro_9.10.10_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_HM6Pro_9.10.10_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_HM5_9.10.10_v11-8.1.zip
xiaomi.eu_multi_HM5Plus_9.10.10_v11-8.1.zip
xiaomi.eu_multi_HM5A_9.10.10_v11-8.1.zip
Totals: 24 Items
xiaomi.eu_multi_MIMix2S_9.10.11_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_MI8_9.10.11_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_MI8Pro_9.10.11_v11-10.zip
Totals: 3 Items

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×
%d bloggers like this: