[Xiaomi.eu] MIUI 11.1 V9.10.31

[Xiaomi.eu] MIUI 11.1 V9.10.31

xiaomi.eu_multi_HMNote5Pro_9.10.31_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MINote3_9.10.31_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MIMix3_9.10.31_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_MIMix2_9.10.31_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MIMix2S_9.10.31_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_MIMAX3_9.10.31_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI9_9.10.31_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_MI9SE_9.10.31_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_MI9Pro5G_9.10.31_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI8_9.10.31_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_MI8SE_9.10.31_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_MI8Pro_9.10.31_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_MI8LITE_9.10.31_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI8Explorer_9.10.31_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_MI6_9.10.31_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI6X_9.10.31_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_HMNote7_9.10.31_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_HMNote7Pro_9.10.31_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_HMK20ProMI9TPro_9.10.31_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_HM6Pro_9.10.31_v11-9.zip

Change log

Calendar
Fix – Fixed All day even layout

System
Optimization – Security patch 11-2019 for some devices
Optimization – Fix MIUI UI tones
Fix – Fixed deactivating some system apps

Desktop
New – Optional search bar

DELAYED DEVICES:
HMK20, MICC9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×
%d bloggers like this: